Bài học: Sức khỏe sinh sản là gì?

“Là trạng thái khỏe mạnh, hài hòa về thể chất, tinh thần và xã hội trong tất cả mọi khía cạnh liên quan đến hệ thống, chức năng và quá trình sinh sản, tình dục chứ không phải chỉ là không có bệnh hay tổn thương hệ thống sinh sản” (Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển, Cai rô – Ai cập 1994)

Các lĩnh vực Sức khỏe sinh sản/ tình dục (SKSS-TD) có liên quan đến Vị thành niên/ Thanh niên (VTN/TN) bao gồm những nội dung gì?

  1. Thỏa mãn và an toàn trong đời sống tình dục
  2. Tiếp cận biện pháp tránh thai
  3. Giảm nạo phá thai và nạo phá thai an toàn
  4. Phòng tránh viêm nhiễm đường sinh sản, lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS
  5. Giới – bình đẳng giới và chăm sóc SKSS-TD

Tại sao VTN/TN cần quan tâm đến SKSS/TD và giới?

  • Bạn có tự tin là bạn có đủ kiến thức để đảm bảo an toàn về SKSS-TD?
  • Bạn có tự tin là bạn có đủ kỹ năng để phòng tránh các nguy cơ về SKSS-TD?
  • Bạn có dám đảm bảo là bạn luôn có thể kiểm soát và ra quyết định đúng đắn về SKSS-TD của bản thân?

Nếu chỉ cần có một chút băn khoăn và lo lắng về kiến thức, kỹ năng về SKSS-TD cũng như không thể chắc chắn về khả năng kiểm soát của bản thân… sẽ giải thích, tại sao bạn cần tìm hiểu về SKSS-TD và giới.

Bài viết liên quan