Bài học: Quyền Sức khỏe sinh sản

Hiểu biết đầy đủ về quyền của mình luôn là điều cần thiết của mỗi người đặc biệt là các bạn trẻ khi tiếp cận với dịch vụ SKSS

1. QUYỀN ĐẠT ĐƯỢC CAO NHẤT VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ TÌNH DỤC

 • bao gồm cả tiếp cận dịch vụ về Sức khỏe sinh sản và tình dục

2. TIẾP NHẬN THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ TÌNH DỤC

 • Tất cả mọi cá nhân trong cộng đồng đều có quyền được tiếp nhận các thông tin về lợi ích của chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục, kế hoạch hoá gia đình đối với bản thân họ và gia đình họ. Họ cũng có quyền được biết ở đâu và làm thế nào có thể tiếp nhận nhiều thông tin hơn và tiếp nhận các dịch vụ về sức khỏe sinh sản, tình dục cho bản thân và người thân.

3. QUYỀN ĐƯỢC GIÁO DỤC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ TÌNH DỤC

 • Tất cả mọi cá nhân trong cộng đồng đều có quyền được tiếp cận với các hoạt động giáo dục về SKSS – tình dục phù hợp, không phân biệt địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, tôn giáo, xu hướng chính trị, nguồn gốc dân tộc, tình trạng hôn nhân, vị trí phân bố địa lý và các đặc trưng khác.

4. QUYỀN ĐƯỢC TÔN TRỌNG SỰ TOÀN VẸN CỦA CƠ THỂ

 • Ngăn chặn mọi hành vi làm tổn thương đến cơ thể mỗi cá nhân vì bất cứ mục đích gì có liên quan đến SKSS – tình dục, ví dụ tình trạng cắt âm vật của nữ vị thành niên ở một số dân tộc/ cộng đồng là vi phạm vào quyền này, hoặc ép nạo phá thai, triệt sản ở nam, nữ…

5. QUYỀN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SKSS – TÌNH DỤC

 • Bao gồm: quyền lựa chọn bạn tình, kết hôn, sinh con không bị ép buộc, tác động hoặc kiểm soát từ bất cứ ai, vì bất cứ lý do gì khi đủ tuổi theo quy định của pháp luật.
 • 6. QUYỀN ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT
  • Khách hàng cần được đảm bảo rằng mọi thông tin mà họ cung cấp hoặc mọi chi tiết về các dịch vụ đã tiếp nhận sẽ không bị cung cấp cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của khách hàng. Quyền này cũng đảm bảo sự kín đáo trong dịch vụ chăm sóc SKSS và tình dục ở tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ, đảm bảo, người sử dụng dịch vụ không bị tiết lộ thông tin, hình ảnh cá nhân họ trong mọi trường hợp.

  7. QUYỀN ĐƯỢC TÔN TRỌNG CÁ NHÂN

  • Mọi cá nhân có quyền được đối xử với sự ân cần, thận trọng và chăm chút kỹ lưỡng cùng với sự tôn trọng đầy đủ tư cách cá nhân của họ bất chấp trình độ học vấn, địa vị trong xã hội, cũng như những đặc điểm riêng tư, sự khác biệt về SKSS tình dục của mình.

  8. QUYỀN ĐƯỢC LÀM HÀI LÒNG

  • Mọi cá nhân có quyền được cảm thấy dễ chịu khi được chăm sóc về SKSS Tình dục. Quyền này có quan hệ mật thiết đến việc có đầy đủ các thiết bị và phương tiện cung cấp dịch vụ và đảm bảo chất lượng của các dịch vụ, cũng như thái độ không kỳ thị phân biệt đối xử với mọi đối tượng của người cung cấp dịch vụ SKSS – Tình dục.

  9. QUYỀN ĐƯỢC LIÊN TỤC CHĂM SÓC & HƯỞNG CÁC LỢI ÍCH TỪ KHOA HỌC KỸ THUẬT

  • Mọi thành viên có quyền được tiếp nhận các dịch vụ và hưởng lợi ích từ khoa học kỹ thuật liên quan đến SKSS – tình dục của mình.

  10. QUYỀN ĐƯỢC CÓ Ý KIẾN

  • Các cá nhân có quyền phát biểu quan điểm của họ về dịch vụ SKSS tình dục mà họ tiếp nhận, sử dụng, giáo dục giới tính
 • Theo Hiệp hội Kế hoạch hoá gia đình Thế giới

Bài viết liên quan