PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội

Trẻ em cần được đặc biệt bảo vệ. Đây là trách nhiệm không chỉ của mỗi cá nhân mà còn của toàn xã hội. Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ em.  Những người làm công tác liên quan đến trẻ em trong cộng đồng (gồm giáo viên, cán bộ y tế, cán bộ xã hội, công an, và các cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em tại cộng đồng…) đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với những nguy cơ trẻ em bị xâm hại.

“Cha mẹ, người chăm sóc trẻ và gia đình có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức xâm hại “

 

Các quý phụ huynh tham khảo bài viết đầy đủ tại đây:

Download