Hành vi – Không ai hoàn hảo

 

Download

“Không Ai Hoàn Hảo” là chương trình dành cho cha mẹ có con nhỏ và người chăm sóc trẻ nhỏ. Các cha mẹ và người chăm sóc trẻ độ tuổi từ 0 đến 8 đều có thể tham gia chương trình. Việc tham gia chương trình làm cha mẹ được khuyến nghị nên bắt đầu càng sớm càng tốt, trước khi trẻ 3 tuổi để đạt được những kết quả tốt nhất. Bộ tài liệu của chương trình gồm ba quyển sách dành cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ: TRÍ TUỆ: cung cấp thông tin để giúp trẻ phát triển trí tuệ, cảm xúc, học tập và vui chơi HÀNH VI: giúp trẻ điều chỉnh hành vi, và cung cấp các ý tưởng giúp cha mẹ và người chăm sóc xử lý một số vấn đề về hành vi với trẻ SỨC KHỎE: cung cấp thông tin về phát triển, sức khỏe, bệnh tật và an toàn cho trẻ

Để biết thêm thông tin chị tiết mời truy cập: https://uni.cf/2Ip9UJ1